BPO và KPO là gì? Dịch vụ BPO & KPO khác nhau như thế nào?

Gia công các chức năng kinh doanh thường xuyên hoặc ngoại vi đang thịnh hành. Nó ngụ ý ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, liên quan đến hoạt động và trách nhiệm của các quy trình kinh doanh. Hiện tại, hầu như không có công ty đa quốc gia nào bị ảnh hưởng từ việc thuê ngoài hoạt động kinh doanh.

Gia công quy trình kinh doanh (BPO) Business Process Outsourcing

Theo thời gian, Gia công quy trình kinh doanh (BPO) Business Process Outsourcing đã đạt được tầm quan trọng lớn, bằng cách cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiếp thị, nguồn nhân lực, hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật, v.v.

Gia công quy trình tri thức (KPO) Knowledge Process Outsourcing

Gia công quy trình tri thức (KPO) Knowledge Process Outsourcing là một tiểu trình của BPO, trong đó các quy trình liên quan đến công việc liên quan đến kiến ​​thức được bàn giao cho bên ngoài. Có một sự khác biệt tốt giữa BPO và KPO, mà chúng tôi đã thảo luận chi tiết trong bài viết.

So sánh BPO & KPO

Biểu đồ so sánh BPO & KPO

Cơ sở để so sánh BPO KPO
Từ viết tắt Gia công quy trình kinh doanh Gia công quy trình kiến ​​thức
Ý nghĩa BPO đề cập đến việc thuê ngoài các hoạt động phi chính của tổ chức cho một tổ chức bên ngoài để giảm thiểu chi phí và tăng hiệu quả. KPO là một loại gia công khác, theo đó, các chức năng liên quan đến kiến ​​thức và thông tin được gia công cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.
Dựa trên Quy tắc Phán quyết
Mức độ phức tạp Ít phức tạp hơn Phức tạp cao
Yêu cầu Chuyên môn quá trình Chuyên môn kiến ​​thức
Dựa vao Trọng tài chi phí Trọng tài kiến ​​thức
Động lực Khối lượng điều khiển Thông tin chi tiết thúc đẩy
Phối hợp và phối hợp Thấp Tương đối cao
Tài năng cần có ở nhân viên Kỹ năng giao tiếp tốt. Công nhân có trình độ chuyên môn được yêu cầu.
Tập trung vào Quy trình cấp thấp Quy trình cấp cao

Định nghĩa về BPO

Gia công quy trình kinh doanh hoặc BPO là gia công của bất kỳ phân khúc / quy trình / chức năng nào của tổ chức kinh doanh cho một tổ chức bên ngoài. Nguyên nhân chính đằng sau việc thuê ngoài quy trình kinh doanh là để giảm chi phí và tối đa hóa hiệu quả. Trọng tâm được thực hiện trên quy trình, tức là quy trình được xác định trước và nhà cung cấp phải mang lại sự nhất quán và năng suất trong các quy trình được giao.

Các loại khác nhau của BPO được giải thích dưới đây:

BPO gồm ba hình thức: thuê ngoài dịch vụ trong nước (on-shore outsourcing), thuê ngoài ở các nước láng giềng lân cận (near-shore outsourcing) và thuê ngoài ở nước ngoài có khoảng cách địa lý xa hơn (off-shore outsourcing).

 • BPO trên bờ (on-shore outsourcing): Việc thuê ngoài các hoạt động kinh doanh cho một công ty khác nhưng ở cùng một quốc gia.
 • BPO gần bờ (near-shore outsourcing): Việc thuê ngoài các hoạt động kinh doanh cho công ty đặt tại quốc gia gần đó.
 • BPO ra nước ngoài (off-shore outsourcing): Việc thuê ngoài các hoạt động kinh doanh cho công ty ở nước ngoài.

Một BPO có khả năng xử lý cả hoạt động của giao diện người dùng và người dùng. BPO cung cấp một loạt các dịch vụ như:

 • Chăm sóc khách hàng, tức là trung tâm cuộc gọi, bàn trợ giúp, vv
 • Nhân lực, tức là tuyển dụng và tuyển chọn, đào tạo và sắp xếp, xử lý bảng lương, v.v.
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Dịch vụ liên quan đến tài chính kế toán.
 • Dịch vụ trang web, tức là lưu trữ web, vv
 • Phiên mã

Định nghĩa về KPO

Gia công quy trình kiến ​​thức hoặc KPO đề cập đến việc chuyển nhượng hoặc chuyển giao kiến ​​thức cộng với quy trình liên quan đến thông tin cho một tổ chức khác. Tổ chức có thể là một thực thể khác hoặc công ty con của tổ chức chính có thể được đặt tại cùng một quốc gia hoặc ở nước ngoài để giảm thiểu chi phí.

Các công ty KPO thực hiện các nhiệm vụ cấp cao mà nhân viên có kỹ năng cao được yêu cầu bởi các công ty. Nó là một phiên bản mở rộng của BPO. Các quyết định cấp thấp cũng có thể được đưa ra bởi các công ty này. Nó đòi hỏi kiến ​​thức chuyên sâu, chuyên môn về miền, khả năng phán đoán và giải thích của người lao động, những người có khả năng áp dụng kiến ​​thức của họ vì công việc đòi hỏi phải ra quyết định về các vấn đề cụ thể.

Phổ các dịch vụ do KPO cung cấp bao gồm:

 • Dịch vụ nghiên cứu đầu tư
 • Dịch vụ nghiên cứu thị trường
 • Phân tích dữ liệu
 • Dịch vụ nghiên cứu kinh doanh
 • Khác: Gia công quy trình pháp lý, Gia công quy trình tài chính, Gia công quy trình truyền thông.

Sự khác biệt chính giữa BPO và KPO

Sự khác biệt quan trọng giữa BPO và KPO được đề cập trong các điểm sau:

 1. BPO là tên viết tắt được sử dụng cho Gia công quy trình kinh doanh trong khi KPO là một hình thức ngắn của Gia công quy trình kiến ​​thức.
 2. BPO đề cập đến việc thuê ngoài các hoạt động ngoại vi của tổ chức cho một tổ chức bên ngoài để giảm thiểu chi phí và tăng hiệu quả. KPO được mô tả là các chức năng liên quan đến kiến ​​thức và thông tin được gia công cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.
 3. BPO dựa trên các quy tắc trong khi KPO dựa trên phán đoán.
 4. Mức độ phức tạp trong BPO thấp so với KPO.
 5. BPO đòi hỏi chuyên môn trong quá trình, nhưng KPO đòi hỏi chuyên môn về kiến ​​thức.
 6. BPO phụ thuộc vào chênh lệch giá. Ngược lại, KPO phụ thuộc vào chênh lệch kiến ​​thức.
 7. BPO là khối lượng điều khiển. Mặt khác, KPO là những hiểu biết sâu sắc.
 8. Sự hợp tác và phối hợp trong BPO thấp, điều ngược lại trong trường hợp KPO.
 9. BPO đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tốt và kiến ​​thức máy tính cơ bản trong nhân viên. Trái ngược với KPO, nơi chỉ yêu cầu những người lao động có trình độ chuyên môn cao và có tay nghề cao.
 10. BPO tập trung vào quy trình cấp thấp, trong khi đó tập trung vào quy trình cấp cao.

Phần kết luận

Hầu như tất cả các công ty xuyên quốc gia, ngày nay, thuê ngoài các hoạt động không cốt lõi của họ, chỉ để chú ý đến hoạt động kinh doanh chính của họ. Cả hai hình thức gia công đều hoạt động trong môi trường B2B nơi cả nhà cung cấp dịch vụ và người mua dịch vụ đều là tổ chức kinh doanh.

Một điều cần phải ghi nhớ rằng KPO không là gì ngoài phiên bản mở rộng của BPO. Theo thời gian, người ta đã nhận thấy rằng với việc mở rộng KPO, BPO đang mất dần sự tồn tại của nó. Bây giờ, các công ty cung cấp dịch vụ cung cấp đồng thời cả dịch vụ BPO và KPO cho tổ chức.

LamMarketing.Edu.Vn tổng hợp