Dịch vụ Shopee – Tăng follow, đánh giá 5 sao, lượt bán, like, view Shopee

Tin tức

Bảng giá gói tương tác Follow, Like, View Shopee (KHÔNG CẦN CUNG CẤP MẬT KHẨU)

 • + 1.000 follows
 • Tặng 10.000 views
 • Hoàn thành: 20 phút
 • Không đâu nhanh bằng
 • Chỉ với: 350.000 đ
  250.000 đ
 • > 2.500 follows
 • Tặng > 10.000 - 30.000 views
 • Tặng > 10.000 - 30.000 likes
 • Hoàn thành: 1 ngày
 • Chỉ với: 700.000 đ
  400.000 đ
 • > 6.000 follows
 • Tặng > 40.000 - 80.000 views
 • Tặng > 40.000 - 80.000 likes
 • Hoàn thành: 3 ngày
 • Chỉ với: 1.400.000 đ
  900.000 đ
 • > 10.000 follows
 • Tặng >100.000 - 200.000 views
 • Tặng > 100.000 - 200.000 likes (Server riêng, tương tác đặc biệt)
 • Chỉ với: 2.000.000 đ
  1.300.000 đ
 • > 20.000 follows
 • Tặng >200.000 - 500.000 views
 • Tặng >200.000 - 500.000 likes (Server riêng, tương tác đặc biệt)
 • Chỉ với: 3.200.000 đ
  2.000.000 đ

Gói tương tác follow, like, view chạy liên tục ngày đêm 24/24
giúp bạn tăng lượt follow của tài khoản Shopee mà bạn muốn bằng cách thực hiện tương tác chéo giữa các thành viên tham gia.

Bảng giá dịch vụ tăng đánh giá 5 sao, tăng lượt bán (BUFF ĐƠN HÀNG) lên Shop yêu thích Shopee

 • + Tổng 10 đánh giá 5 sao
 • + Tổng 50-100 lượt bán
 • Chọn 5 sản phẩm
 • Chỉ với: 750.000 đ
  500.000 đ
 • + Tổng 20 đánh giá 5 sao
 • + Tổng 150-250 lượt bán
 • Chọn 7 hoặc 10 sản phẩm
 • Chỉ với: 1.500.000 đ
  900.000
 • + Tổng <30 đánh giá 5 sao
 • + Tổng 300-400 lượt bán
 • Chọn 7 hoặc 10 sản phẩm
 • Chỉ với: 2.300.000 đ
  1.300.000 đ
 • + Tổng <35 đánh giá 5 sao
 • + Tổng 500-700 lượt bán
 • Chọn 7 hoặc 10 sản phẩm
 • Chỉ với: 5.900.000 đ
  1.500.000 đ

Để có thể tăng được đánh giá 5 sao cho sản phẩm trên Shopee cần có đặt hàng và nhận hàng thành công mới được đánh giá. Hỗ trợ đánh giá từng hình ảnh+ từng bình luận theo yêu cầu.