Bảng giá gói tương tác Follow, Like, View Shopee (KHÔNG CẦN CUNG CẤP MẬT KHẨU)

Gói tương tác follow, like, view chạy liên tục ngày đêm 24/24
giúp bạn tăng lượt follow của tài khoản Shopee mà bạn muốn bằng cách thực hiện tương tác chéo giữa các thành viên tham gia.

VIP 1

+ 1.000 follows

+ Tặng 10.000 views

+ Hoàn thành: 20 phút

+ Chỉ với: 550.000 đ
450.000 đ

VIP 2

+ 2.500 follows

+ Tặng > 10.000 – 30.000 views

+ Tặng > 10.000 – 30.000 likes

+ Hoàn thành: 1 ngày

+ Chỉ với: 700.000 đ
500.000 đ

VIP 3

+ 6.000 follows

+ Tặng > 40.000 – 80.000 views

+ Tặng > 40.000 – 80.000 likes

+ Hoàn thành: 3 ngày

+ Chỉ với: 1.450.000 đ

1.100.000 đ

VIP 4

+ 10.000 follows

+ Tặng >100.000 – 200.000 views
+ Tặng > 100.000 – 200.000 likes (Server riêng, tương tác đặc biệt)

Chỉ với: 2.500.000 đ
2.000.000 đ

VIP 5

+ 20.000 follows

+ Tặng >200.000 – 500.000 views
+ Tặng >200.000 – 500.000 likes (Server riêng, tương tác đặc biệt)

+ Chỉ với: 5.000.000 đ
3.500.000 đ

Bảng giá dịch vụ tăng đánh giá 5 sao, tăng lượt bán (BUFF ĐƠN HÀNG) lên Shop yêu thích Shopee

Để có thể tăng được đánh giá 5 sao cho sản phẩm trên Shopee cần có đặt hàng và nhận hàng thành công mới được đánh giá. Hỗ trợ đánh giá từng hình ảnh+ từng bình luận theo yêu cầu.