Lợi ích của dịch vụ thuê ngoài dữ liệu trong kinh doanh B2B

Dịch vụ thuê ngoài dữ liệu cung cấp các giải pháp tùy chỉnh dựa trên cách doanh nghiệp được thực hiện. Những thành phần cơ sở dữ liệu được hình thành sẽ giúp các công ty thương mại điện tử (TMĐT) mô hình B2B nhanh chóng tìm kiếm, lấy và sử dụng thông tin. Dưới đây là một số lợi ích chính của việc thuê ngoài quản lý dữ liệu cho các doanh nghiệp B2B:

Quá trình tiếp thị

Các công ty B2B sẽ có được một danh sách liên lạc cho tất cả các email cùng các chiến dịch tiếp thị. Điều này trở nên hữu ích trong việc thu hút khách hàng và tăng trưởng doanh thu trong kinh doanh.

Dịch vụ tùy chỉnh

Công ty khi gia công nhập dữ liệu có thể yên tâm rằng các dịch vụ sẽ được cá nhân hóa, đó cũng là nhu cầu hiện nay đối với mô hình TMĐT B2B.

Nghiên cứu

Nhà cung cấp dịch vụ nhập liệu có thể xác định và tìm kiếm các khách hàng tiềm năng kinh doanh quan trọng cho mục tiêu của công ty. Nghiên cứu được thực hiện kỹ lưỡng để tìm ra những liên hệ như vậy dựa trên các tiêu chí đưa ra bởi tổ chức.

Dữ liệu đã được xác minh

Dịch vụ sẽ xác minh nguồn gốc của tất cả dữ liệu liên lạc của doanh nghiệp B2B và giúp doanh nghiệp có được vị trí dẫn đầu cần thiết cho tiếp thị, kết nối mạng, xử lý khách hàng và tài liệu kinh doanh với sự liên lạc thích hợp giữa các bộ phận.

Phân khúc

Nhà cung cấp dịch vụ nhập dữ liệu sẽ lập một danh sách và khớp với thông số thị trường. Phân khúc trong cơ sở dữ liệu có các thông tin khác nhau như mã zip, loại hình kinh doanh với doanh thu, ngày và tiền được thực hiện. Ngoài ra còn có các phân khúc khác có thể được thêm hoặc xóa dựa trên yêu cầu của khách hàng

Chất lượng

Một đối tác gia công nhập dữ liệu có chất lượng và dữ liệu phù hợp sẽ là cơ sở của mục tiêu tiếp thị và bán hàng, đem lại kết quả kinh doanh vượt trội cho các công ty TMĐT.

Nguồn: www.nexgendataentry.com