Những điều một nhà Marketing hiện đại cần biết

Ngày nay, Marketing không đơn giản chỉ là tiếp thị mà còn là cả một nghệ thuật và người làm Marketing là một nghệ sĩ đích thực biết phân tích và xây dựng chiến lược.

Hãy cùng tìm hiểu infographic dưới đây để biết bạn cần gì để trở thành một Marketer hiện đại.

Một nhà Marketing hiện đại phải:

  • Là người viết nên những nội dung sáng tạo
  • Có khả năng tạo nội dung thẩm mỹ
  • Hiểu được sức mạnh của Social media để tương tác với người dùng
  • Nắm bắt các quy luật và best practice trong Email Marketing
  • Gắn bó với việc theo dõi và đo lường mọi hoạt động Marketing
  • Yêu thích các công cụ phân tích để hiểu dữ liệu và nhìn ra được xu hướng
  • Là một chuyên gia về ngân sách
  • Không ngừng tìm kiếm những công cụ và nguồn tài nguyên mới để hiểu khách hàng hơn

nhamarketing

Tổng Hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *