Tag Archives: Dịch vụ Contact Center

Dịch vụ Contact Center và Giải pháp đa kênh trong xu thế hiện đại

Trong môi trường thương mại dịch vụ hiện đại, khách hàng sẽ tiếp xúc với doanh nghiệp khoảng 40 lần trước khi thực sự bỏ tiền ra mua dịch vụ, và cần trung bình 10 lần tiếp xúc nữa trước …

Xem thêm