Tag Archives: Doanh nghiệp

5 nguyên tắc đặt tên cho doanh nghiệp

5 nguyên tắc đặt tên cho doanh nghiệp: Một cái tên phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp và có vẻ sắc sảo tất nhiên có sức thu hút đối với khách hàng. Nếu đã lỡ chọn …

Xem thêm

Tại sao lãnh đạo giỏi khiến bạn thấy an toàn?

Nếu tôi không làm theo luật, tôi sẽ bị mất việc”. Khi một nhân viên suy nghĩ như vậy, nghĩa là họ cảm thấy không an toàn, không tin vào lãnh đạo của mình. Đó là nguyên nhân khiến doanh nghiệp suy …

Xem thêm