Tag Archives: tiếp thị

Tiếp thị kiểu truyền thống: Tuy cũ vẫn hiệu quả

Những chiến lược tiếp thị trường dường như cũ rích nhưng ngày nay vẫn được áp dụng. Các quảng cáo bên lề, chương trình tặng quà hay các khoản từ thiện là ví dụ về tiếp thị du kích truyền …

Xem thêm

Sức mạnh của thông điệp tiếp thị mang tính giáo dục

Các doanh nghiệp nhỏ thường có quan niệm rằng chức năng quan trọng nhất của hoạt động tiếp thị là quảng bá cho sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. Trên thực tế, chức năng quan trọng nhất của …

Xem thêm