Tốc độ tải trang – Một yếu tố xếp hạng website trên Google

Quả thực là như vậy! Tốc độ tải trang web – Page Speed đã được Google sử dụng như một yếu tố để đánh giá thứ hạng của một website trên bảng xếp hạng kết quả tìm kiếm. Và điều này đã được Google khẳng định trên trang blog Webmaster của công cụ này.

Định nghĩa lại về tốc độ tải trang

page-speed

Page Speed – Tốc độ tải trang là gì? Tốc độ tải trang là thời gian tải một trang web cho một lần xem trang cụ thể. Thời gian này thường được tính bằng thời gian hiển thị đầy đủ nội dung cho một trang cụ thể nào đó, hoặc thời gian đầu tiên mà trình duyệt bạn nhận được từ máy chủ web.

Thuật ngữ này thường bị nhầm lẫn với site speed tốc độ tải trang trung bình của một website.

Tốc độ tải trang web đã là một ranking factor từ 2010

page-speed-rankling-factors

Theo như những gì chúng tôi thu thâp được, thì vào 09/08/2010, Google đã công bố trên trang blogspot dành cho Webmaster của công cụ tìm kiếm này những khẳng định rằng sẽ sử dụng Site Speed – Tốc độ tải trang như là một yếu tố xếp hạng website:

“Webmaster Level: All
You may have heard that here at Google we’re obsessed with speed, in our products and on the web. As part of that effort, today we’re including a new signal in our search ranking algorithms: site speed.”

“Gửi tới tất cả các Webmaster,
Bạ có thể đã từng nghe rằng Google đang bị ám ảnh bởi tốc độ, cả trong các sản phẩm cũng như những trang web mà chúng tôi đã tạo ta. Như là một phần của sự cố gắng, ngày hôm nay, chúng tôi đã có thể công bố rằng, site speed- tốc độ tải trang đã là một tín hiệu mới trong các thuật toán xếp hạng tìm kiếm của chúng tôi.”

Tác dụng của một tốc độ tải trang nhanh theo nhận định của Google

toc-do-tai-trang

Google cho rằng, tốc độ tải trang sẽ phản ánh khả năng cũng như tốc độ đáp ứng các yêu cầu truy cập website. Chính vì vậy, việc cải thiện tốc độ tải trang không chỉ đóng một vài trò quan trọng đến với người dùng mạng, mà nó còn đem lại nhiều ích lợi cho các quản trị viên website. Các trang web nhanh hơn sẽ đem lại cho người đọc nhiều trải nghiệm tốt hơn, hài lòng hơn và truy cập nhiều trang trên site hơn.

“Faster sites create happy users and we’ve seen in our internal studies that when a site responds slowly, visitors spend less time there. But faster sites don’t just improve user experience; recent data shows that improving site speed also reduces operating costs. Like us, our users place a lot of value in speed — that’s why we’ve decided to take site speed into account in our search rankings. We use a variety of sources to determine the speed of a site relative to other sites.”

“Các website có tốc độ nhanh sẽ khiến người dùng cảm thấy hài lòng hơn. Các nghiên cứu nội bộ của chúng tôi cũng đã cho thấy điều này, rằng một trang web đáp ứng chậm, người dùng sẽ dành ít thời gian hơn để truy cập trang web đó. Và việc cải thiện tốc độ tải trang không chỉ làm cải thiện trải nghiệm của người dùng, số liệu gần đây của chúng tôi cũng đã cho thấy chi phí vận hành cũng được giảm đáng kể khi tốc độ tải trang được cải thiện. Giống như chúng ta, người dùng của chúng tôi đặt rất nhiều giá trị vào tốc độ – và đó là lý do tại sao chúng tôi đã quyết định việc đưa tốc độ trang web vào danh sách các các yếu tố xếp hạng website. Chúng tôi sử dụng nhiều nguồn khác nhau để xác định tốc độ của một trang web liên quan đến các trang web khác.”

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng công cụ tìm kiếm Google đã đánh giá rất cao giá trị của tốc độ tải trang, và chắc chắn đã sử dụng nó trong các thuật toán xếp hạng tim kiếm website. Vậy, làm sao để biết được website bạn đã đạt chuẩn về tốc độ tải trang?

Sau đây là một vài các công cụ miễn phí mà Google đã gợi ý cho các quản trị viên:

Một vài các công cụ kiểm tra tốc độ tải trang

Dưới đây là một số công cụ miễn phí mà bạn có thể sử dụng để đánh giá tốc độ của trang web của bạn:

  • Page Speed: một mã nguồn mở Firefox / Firebug Add-on cho phép đánh giá tốc độ của các trang web và đưa ra đề nghị để cải thiện.
  • YSlow: một công cụ miễn phí từ Yahoo! chỉ ra những cách để cải thiện tốc độ website.
  • WebPagetest: đưa ra một biểu đồ cột thống kê tốc độ tải trang của bạn kèm theo một danh sách tối ưu hóa.
  • Bảng thống kê tốc độ tải trang trong Webmaster Tools: Bảng thống kê tốc độ tải trang của trang web trong vòng 3 tháng gần đây.. (đơn vị được tính bằng mili giây)

screenshot_6

Lời kết

Như vậy, Tốc độ tải trang web – Site Speed thực sự đã trở thành một trong những yếu tố xếp hạng website quan trọng mà mỗi SEOer cần quan tâm để SEO thật hiệu quả trong những năm tới này. Các tiêu chí tối ưu onpage giờ đây sẽ cần thêm cả việc tối ưu về tốc độ tải trang cho website.

Nguồn: http://vietmoz.net/toc-do-tai-trang-la-mot-yeu-to-xep-hang-website

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *