Tag Archives: Social media listening

Lắng nghe khách hàng qua mạng xã hội

Là CEO của một công ty, có thể bạn sẽ thường xuyên tự hỏi những công nghệ xã hội như Twitter, Facebook, MySpace thực sự mang lại ích lợi gì, hay làm thế nào tạo ra lợi nhuận từ công …

Xem thêm

Social Media Listening: Vũ khí lợi hại của Inbound Marketing

Inbound marketing đang phát triển mạnh mẽ thông qua con số hơn 10,000 marketer đăng ký tham dự hội nghị INBOUND của HubSpot. Chính vì vai trò quan trọng của Inbound trong marketing hiện đại nên nhu cầu về mặt …

Xem thêm